LTMK įkainiai

Patvirtinta
Lietuvos taksų mylėtojų klubo valdybos
2015-06-03 protokolu Nr. P-38

Mokesčio pavadinimas

Mokesčio dydis (€)**

Stojamasis mokestis 9*
Metinis nario mokestis 15
Kergimo sutartis 0
Kilmės liudijimo kaina (už vienetą) 5 + LKD kaina (bazinė kaina 20, minimali kaina 10)
Skubus kilmės liudijimo užsakymas (už vienetą) 10 + dviguba LKD kaina
Kilmės liudijimo dublikatas (už vienetą) 45
Kilmės liudijimo perdarymas dėl klubo kaltės 0
Kilmės liudijimo perdarymas dėl klubo nario kaltės 12
Kilmės liudijimo įregistravimas/išregistravimas LŠVK 12
Eksportinis kilmės liudijimas 45
Eksportinis kilmės liudijimas skubos tvarka 100+kelionės išlaidos
Veislyno pavadinimo registravimas FCI 55
Vados apžiūra 0+kelionės išlaidos
Veislės (taksų) apžiūra veisimui 200 + kelionės išlaidos
LT JCH, LT CH, LT VCH su rozete 23
LT JCH, LT CH, LT VCH, KL CH be rozetės 12
BALT JCH, BALT CH, BALT VCH 18
WUT CH 23
Darbinis sertifikatas 12

*Asmenims, įsigijusiems taksiuką iš LTMK nario – veisėjo ir stojantiems į klubą per 6 mėn. nuo taksiuko įsigijimo, netaikomas stojamasis 9 € mokestis
**pasikeitus LKD mokesčio daliai, atitinkamai keičiasi mokesčio dydis.