IEVOS SOLERA SHERRY

Šiurkščiaplaukis standartinis taksas

Savininkė: Ieva Basokė

HERO DA MACHOCA DA CASA AMARELA

Šiurkščiaplaukis standartinis taksas

Savininkė: Ieva Basokė

BONARDA DELLA VAL VEZZENO

Šiurkščiaplaukis standartinis taksas

Savininkė: Ieva Basokė