Expired Event

IV FCI grupės urvinių šunų darbinių savybių varžybos

2015 19 rugsėjo - 2015 19 rugsėjo

LIETUVOS TAKSŲ MYLĖTOJŲ KLUBO
URVINIŲ ŠUNŲ DARBINIŲ SAVYBIŲ VARŽYBŲ
NUOSTATAI
I. BENDROSIOS NUOSTATOS
1. Lietuvos taksų mylėtojų klubo urvinių šunų darbinių savybių varžybų nuostatai (toliau – Nuostatai) reglamentuoja urvinių šunų darbinių savybių varžybų (toliau – Varžybos) rengėjus, tikslus, organizavimo, finansavimo, dalyvių apdovanojimo jose tvarką.
2. Varžybų organizatoriai – Lietuvos taksų mylėtojų klubas (toliau – LTMK).
3. Varžybos rengiamos vadovaujantis Lietuvos kinologų draugijos (toliau – LKD) medžioklinių šunų bandymų ir varžybų rengimo taisyklėmis bei LKD Urvinių šunų darbinių savybių bandymų ir varžybų taisyklėmis (toliau – Taisyklės), kurios yra skelbiamos interneto svetainėje www.kinologija.lt.
4. Varžybos vyks su lape.
II. TIKSLAI IR UŽDAVINIAI
5. Varžybų tikslas – nustatyti ir įvertinti taksų darbines savybes.
6. Varžybų uždaviniai:
6.1. nustatyti geriausiai urve dirbančius šunis;
6.2. suteikti I, II, III laipsnio darbinius diplomus, pagal kuriuos gali būti išduoti FCI darbiniai sertifikatai, suteikiantys teisę dalyvauti parodų darbinėje klasėje ir (ar) pretenduoti į tarptautinio parodų čempiono titulą (C.I.E.);
6.3. taisyklėse nustatyta tvarka suteikti LT CACT ar varžybų nugalėtojo (LT FT W) titulą.
III. DALYVIAI
7. Varžybose gali dalyvauti iš anksto užregistruoti ir į dalyvių sąrašą įtraukti FCI IV grupės šunys, turintys FCI pripažįstamą kilmės liudijimą.
8. Varžybų dieną šunys privalo būti ne jaunesni kaip 9 mėn.
9. Varžybose dalyvaujantys šunys turi būti suženklinti poodine mikroschema (arba tatuiruote, jei ji padaryta iki 2011 m. liepos 3 d.) ir turėti gyvūno augintinio pasą.
10. Visi dalyvaujantys šunys turi būti paskiepyti pagal Lietuvos Respublikos teisės aktų reikalavimus.
11. Sergantys šunys, 4 savaitės prieš šuniukų atsivedimą kalės, taip pat šunys, nevakcinuoti nuo pasiutligės, varžybose dalyvauti negali. Rujojančios kalės gali dalyvauti varžybose, bet tai turi būti iš anksto suderinta su varžybų organizatoriais.
12. Minimalus dalyvių skaičius – 6, maksimalus – 25.
IV. VIETA IR LAIKAS
13. Varžybos vyks 2015 m. rugsėjo 19 d., Rokuose, Klaipėdos r.
14. Varžybų pradžios laikas bus paskelbtas 2 dienos prieš varžybas.
15. Visi dalyviai turi atvykti ne vėliau, kaip likus 30 min. iki varžybų pradžios. Su savimi privaloma turėti šuns (kalės) gyvūno augintinio pasą.
16. Organizatoriai neprisiima atsakomybės dėl užsiregistravusių, bet pavėlavusių atvykti dalyvių.
V. REGISTRACIJA
17. Registracija į varžybas tik išankstinė. Registracija vykdoma iki 2015 m. rugsėjo 13 d.
18. Registruojant šunis varžyboms, privaloma el. paštushow@taksuklubas.lt atsiųsti:
18.1. registracijos anketą;
18.2. šuns kilmės dokumento kopiją;
18.3 LKD klubo nario bilieto kopiją (jei yra LKD klubo, bet ne LTMK narys).
19. Dalyvio mokestis: LTMK nariams 16 €, ne LTMK nariams 18 €, ne LKD klubų nariams
ir užsieniečiams 25 €.
20. Dalyvio mokestis mokamas varžybų vietoje.
21. Užsiregistravę, bet neatvykę arba pavėlavę atvykti į varžybas dalyviai įsipareigoja sumokėti dalyvio mokestį (Lietuvos taksų mylėtojų klubas, banko sąskaita LT047044060007658467, AB SEB bankas, banko kodas 70440, SWIFT CBVILT2X).
22. Užregistruotam į varžybas šuniui mirus ar susirgus, iki varžybų pradžios pateikus jo mirtį (ligą) įrodančius veterinarijos gydytojo išduotus dokumentus, LTMK grąžina registracijos mokestį (atskaičius banko mokesčius).
23. Kalei pradėjus rujoti ir iki varžybų pradžios pateikus veterinarijos gydytojo išduotą pažymą, kalės savininkas gali nuspręsti nedalyvauti varžybose. Tokiu atveju turi sumokėti 5 € kompensacinį mokestį į 21 punkte nurodytą sąskaitą.
24. Neįvykus varžyboms, LTMK grąžina sumokėtus registracijos mokesčius be jokių atskaitymų visiems dalyviams.
VI. APDOVANOJIMAI
25. Visi dalyviai gauna jų šunų įvertinimą pagal 3 punkte nurodytas taisykles atitinkančius diplomus ir vertinimo lapų kopijas.
26. Šunų, kurių darbas diplomais neįvertinamas, šeimininkams įteikiamos šunų vertinimo lapų kopijos, su juose nurodytais šuns vertinimo rezultatais.
27. 1-3 vietų laimėtojai apdovanojami taurėmis.
28. Dalyviams ir prizinių vietų laimėtojams gali būti skiriamos LTMK ar rėmėjų dovanos.
29. Šunims (kalėms) varžybose surinkusiems maksimalų galimą balų skaičių suteikiamas LT CACT titulas.
30. Jei nei vienas šuo (kalė) nesurenka maksimalaus galimo balų skaičiaus, LT CACT titulas suteikiamas šuniui (kalei), užėmusiam pirmą vietą ir gavusiam I laipsnio diplomą.
31. Jei nei vienas iš dalyvių negauna I laipsnio diplomo, šuniui (kalei) varžybose užėmusiam pirmą vietą ir gavusiam II laipsnio diplomą su ne mažiau, kaip 75 balais, suteikiamas LT FTW titulas.