VADOS REGISTRAVIMO TVARKA

1. Iki pirmojo kergimo turi būti patikrintas šuns (kalės) ID Nr. Klubo atstovas turi į kilmės dokumentus įrašyti patikrinimo datą ir pasirašyti. Tai galima atlikti veterinarijos klinikoje arba parodoje.

2. Prieš kergimą veisėjas pristato klubui užpildytą ir pasirašytą kergimo sutartį. Šalia teksto „Žinau ir sutinku, kad kergiamų šunų palikuonys negaus Lietuvos Kinologų Draugijos patvirtintų kilmės dokumentų, jeigu iki šuniukų gimimo klubui nebus pateikti tėvų eksportiniai kilmės dokumentai (jeigu vienas iš tėvų yra gimęs ne Lietuvoje); Žinau, kad duomenis apie vadą (veislė, veislynas, tėvai, gimimo data, šuniukų skaičius) turiu pranešti klubui ne vėliau, kaip po trijų dienų nuo šuniukų gimimo, ir vėlavimo atveju įsipareigoju sumokėti už šios vados šuniukų kilmės dokumentus dvigubą kainą. Esu susipažinęs su LKD įstatų bei veisimo nuostatų reikalavimais ir įsipareigoju juos vykdyti.“ veisėjas įrašo „Susipažinau, vardas, pavardė, parašas, data. Kartu su kergimo sutartimi, veisėjas pristato:

  • kergiamų šunų kilmės dokumentų kopijas;
  • minimalių eksterjero įvertinimų diplomų kopijas;
  • sveikatos tyrimų rezultatų kopijas.

3. Gimus šuniukams, veisėjas ne vėliau kaip po 3 dienų privalo pateikti klubui pranešimą apie gimusią vadą.

4. Vada privalo būti įregistruota per 2,5 mėnesio nuo šuniukų gimimo, todėl į klubą rekomenduojama kreiptis ne vėliau, nei šuniukams sueina 1,5 mėn. Užsakydamas kilmės dokumentus, veisėjas privalo pateikti:
4.1. Klimės dokumentų užsakymo formą. Šuniukų vardai turi prasidėti ta pačia raide ir kartu su veislyno pavadinimu sudaryti ne daugiau kaip 40 spaudos ženklų.
4.2. Abiejų šalių pasirašytos kergimo sutarties kopiją.
4.3. Užpildytas šunų pasiekimų lenteles ir šunų įvertinimų bei gautų titulų, čempionų serifikatų kopijas.
4.4. Abiejų šunų atliktų sveikatos tyrimų dokumentų kopijas (privalomi – akių tyrimai, kas du metus).
4.5. Jei šuniukai bus eksportuojami ir yra žinomi būsimi savininkai – nurodyti būsimų savininkų vardus, pavardes, tikslius adresus.

5. Klubas persiunčia veisėjui LKD paruoštas šuniukų identifikavimo formas. Šuniukai identifikuojami nuo 6 sav. iki 3 mėn. amžiaus. Paženklinus šuniukus mikroschemomis veisėjas privalo pateikti klubui užpildytas ženklinimo pažymas ne vėliau kaip po 5 dienų.

6.Veisėjas privalo sudaryti sąlygas apžiūrėti šuniukus klubo atstovams ir gauna šuniukų kilmės dokumentus tik po apžiūros.

7.Prieš parduodant šuniukus veisėjui rekomenduojama pasirašyti su pirkėju šuns perdavimo sutartį bei užpildyti šuniuko kokybės pažymą, paprašyti pirkėjo įrašyti į ją „Susipažinau, vardas, pavardė, parašas, data“ ir pateikti vieną egzempliorių klubui.