Apie mus

  1. Lietuvos Taksų Mylėtojų Klubas (LTMK) buvo įkurtas 2010 m. rugsėjo 12d.

Mūsų tikslas – vienyti taksų veislės šunų augintojus, koordinuoti klubo narių veiklą, atstovauti klubo narių interesams, juos ginti ir tenkinti kitus viešuosius interesus. Klubas siekia plėtoti atsakingos šunininkystės idėjas visuomenėje, skatinti visuomenės toleranciją šunims, vienyti ir koordinuoti taksų veislės šunų mylėtojų veiklą.

LTMK teikia metodinę pagalbą savo klubo nariams, atstovauja ir gina narių teises, jų interesus LKD, valstybinės valdžios ir valdymo institucijose, tarptautinėse organizacijose, bendradarbiauja su analogiškomis Lietuvos ir užsienio valstybių asociacijomis, tarptautinėmis organizacijomis.

Lietuvos Taksų Mylėtojų Klubas yra Lietuvos kinologų draugijos narys. Lietuvos kinologų draugija yra FCI narė. 2017-02-17 LTMK tapo WUTnariu.


Kviečiame visus, turinčius taksiukus arba tiesiog juos labai mylinčius, padėti mums kartu puoselėti ir populiarinti šią veislę. Tapkite Lietuvos Taksų Mylėtojų Klubo nariu ir prisidėkite prie mūsų veiklos. LTMK nariais gali būti fiziniai asmenys nuo 18 m.

Norint įstoti į klubą, prašome:

  • susipažinti su LTMK įstatais;
  • sumokėti stojamąjį* (9€) ir metinį (15€) nario mokestį;
  • užpildyti prašymą;
  • viską atsiųsti (kartu su mokėjimo pavedimo kopija bei šuns (šunų) kilmės dokumentų kopijomis) elektroniniu paštu ltmklubas@gmail.lt

* Asmenims, įsigijusiems taksiuką iš LTMK nario – veisėjo ir stojantiems į klubą per 6 mėn. nuo taksiuko įsigijimo, netaikomas stojamasis 9 € mokestis, t.y. mokama tik metinis 15 € mokestis. Kartu su prašymu turi būti pateikiama šuns perdavimo sutarties kopija.